پکیج شماره 1

3,500 تومان

ثبت 1 مکان معمولی که برای 30 روز فعال خواهند بود!
  • check_circle_outline یک مکان
  • check_circle_outline برای 30 روز
  • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
همین حالا ثبت کنید

پکیج پیشنهادی

6,500 تومان

ثبت 3 مکان معمولی که برای 45 روز فعال خواهند بود!
  • check_circle_outline سه مکان
  • check_circle_outline برای 45 روز
  • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
همین حالا ثبت کنید

پکیج شماره 3

10,000 تومان

ثبت 3 مکان شاخص که برای 60 روز فعال خواهند بود!
  • check_circle_outline سه مکان
  • check_circle_outline برای 60 روز
  • check_circle_outline به عنوان شاخص در نتایج جستجو
همین حالا ثبت کنید